خسته ام،..بگذار.بیدارم نکن


میشود هردم عذابم ببشتر

از غمت درپیچ وتابم بیشتر


آتش است این زندگی و هرزمان

می چکد قلب مذابم بیشتر


خسته ام.. بگذار ،بیدارم نکن

یابده چیزی زخوابم بیشتر


دوست،در بیدادگاه دوستی

کرده ازدشمن کبابم بیشتر


بوی سم می آید از دستان دوست

می دهد هرلحظه آبم بیشتر


آفتابی کاش بودم ازوفا

تابراین دلها بنابم بیشتر


حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعر سفید , حمیدرضاسفید , دوست ودشمن , دستان دوست , آتش دوستی , زندگی , شکوه وشکایت , حمیدسغید , شعرغمگین , ناله ازدست دوست , بگذار زندگی کنم , دوست نادان ,

[ بازدید : 19 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 12 مهر 1397 ] 4:54 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

عید فقرا

آن راکه شال وکفش ولباس جدیدنیست

ماتم زده ست کنج دلش،این که عیدنیست


گفتی چرابه گوشه نشستی وغمگنی

عمریست من چنینم وچندان جدیدنیست


ماعرصه را به خلق خداتنگ کرده ایم

بی ما جهان که اینهمه ذاتا پلیدنیست


گفتی چراگلیم سیاهیست بخت ما

فرشینه های بخت کسی هم سپیدنیست


برقله ی امید رسیدیم عاقبت

وقتی که دردل ما هیچ امیدنیست


می چینم آن زمان گل صدبرگ آرزو

کزعشق آنکه ازدل من میوه چید نیست


من می روم زشهر شما روزگارخوش!!

درشهر تان هم آن که وفا می خرید،نیست


#حمیدرضاسفید

@ganjinesefid

برچسب ها: شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , حمیدرضاسفید , اندوه , شکوه وشکایت , عید , نوروز , فقیر , فقرا , ختلاف طبقاتی ,

[ بازدید : 61 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 28 اسفند 1396 ] 2:53 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

باران

خشک وتررابازباران خیس کرد

گونه‌ی چشم انتظاران خیس کرد


آن چه بادآورد باخودآب برد

آنچه بادانداخت باران خیس کرد


ناودان عشق شرشر سازکرد

ریشه ی سرو خیابان خیس کرد


نیمه جان بودم دوباره زنده کرد

تاکه باران نیمه ی جان خیس کرد


گوبرویدلاله درصحراودشت

هق هق باران بیابان خیس کرد


دررگانش عشق جاری میشود

هردلی را نوریزدان خیس کرد


این غزل تقدیم گلهای چمن

ای خوشاباران که بستان خیس کرد


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرباران , : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , حمیدرضاسفید , اندوه , شکوه وشکایت , [ ,

[ بازدید : 74 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 9 اسفند 1396 ] 2:43 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بیوفاتر

.روزهاطی میشود هی بیوفاترمیشوی

ازحریم مهرمن هرشب رهاترمیشوی


نقطه ضعفم بیوفایی بود،نقطه قوتت

تامرادرهم بریزی بیوفاترمیشوی


من ندارم ازتوسهمی غیرآه وناله ای

هرشبی باناله ای نو درنواترمیشوی


بندگّیِ من ترا تاعرش بالا برد وتو

ازبدِ اقبال من هرشب خداترمیشودی


گرنگیرم آب راازپیش پایت دم به دم

لحظه لحظه هم تواستادشنا ترمیشوی


شب تودرخوابی من چون مارزخمی می تپم

باچنین نامهربانی،بی صفاترمیشوی


گرنباشدمهربانی وگذشتم هرشبی

سوی ساحلهای دوری،ناخداترمیشوی


لذتی درسینه ام ازعشقبازی باتونیست

عشق داری؟؟ مهرداری ؟؟؟؟هی گداترمیشوی


پلکهایم راکه میبندم که یادآرم تورا

لحظه لحظه درخیال من فناترمیشوی


کوه رامی خواستم سنگی بدست آورده ام

سنگ دلسنگم!! زدستانم رهاترمیشوی


من محبت کرده ام تالایقم گردی ،گمان

کردم ازراه محبت مبتلاترمیشوی


قیمت هرکس به اخلاق است ومهرودوستی

خودنمیدانی که داری بی بهاترمیشوی؟؟


ای دل غافل! نبود این زندگی شایسته ات.

چون حریر ی از جفایش نخ نماترمیشوی


زندگی ای زندگی،دشنام پست روزگار

هردم وهربازدم،هی نارواترمیشوی


من اسیر عشق واو دربندهرچه غیرعشق

«مرگ آنی»!!! بر دل زخمم دواترمیشوی..


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , حمیدرضاسفید , مبتلاتر , بی وفاتر , اندوه , شکوه وشکایت ,

[ بازدید : 109 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 17 آبان 1396 ] 14:05 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

زمانه فرق کرده

ای دوست زمانه فرق کرده

تاریخ و فسانه فرق کرده


ای طوطی خوش سخن ازاین باغ

بگریزکه دانه فرق کرده


هش دارکه بر سرو وسپیدار

پرواز وجوانه فرق کرده


شیطان ندهدفریبت اینیار

برگردکه خانه فرق کرده


دارم گله ازجهان شاطر

پیداست که چانه فرق کرده


کس درپی راحت کسی نیست

آرامش شانه فرق کرده


کِز کرده به شاخه ای چوقمری

ماییم که لانه فرق کرده


ماحال خوشی دگر نداریم،؟؟

یااین که ترانه فرق کرده؟؟ای دل قدمی عقب تَرَک باش

هم سنگ ونشانه فرق کرده


ای دل گل سرخ آرزویی!!!

بشکن که زمانه فرق کرده...


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: یعنی میشود , : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , خداوند , چشمان تو , زمانه , عوض , تغییر ,

[ بازدید : 116 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 13 آبان 1396 ] 16:55 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

یعنی می شود؟؟؟

دست دردست تووپاییز.....یعنی میشود؟

عطرباران درهوا گلریز.....یعنی میشود؟


باددردیوان مویت شعرمن را «هو»کند

باردیف شانه،شورانگیز،یعنی میشود؟


سینه مان ازعشق مالامال،می گردد چنین؟

قلبهامان ازوفالبریز...یعنی میشود؟؟


مثل این برگی که آویزان برقص آمدزشوق

خودتوهم برگردنم آویز!...یعنی میشود؟


حسرت لبهای شیرینت چوفرهادم بس است.

کاش باشم خسروپرویز،....یعنی میشود؟


کلبه ای درجنگل وماوبجزماهیچکس

کلبه ای وتاافق جالیز...یعنی میشود؟


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: پاییز , یعنی میشود , : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , خداوند , چشمان تو , جالیز , کلبه , جنگل ,

[ بازدید : 101 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 18 مهر 1396 ] 16:48 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

یک بار دگر

نفسم رابه نفسهای توپیوندزدم

دل خودرابه تپشهای دلت بندزدم


ریزه های دل خودراکه به آتش دادم

همه گفتندمگرطعنه به اسپندزدم؟؟!!


بعدتوسنگ صبوری نتوانستم یافت

حرف آماس دلم رابه دماوندزدم


تامکدرنشودخاطر دلخواه تونیز

باهمه گریه ی دل،پیش تولبخندزدم


بازچشمان تونگذاشت که حرفی بزنم

حرفهایی که دوچشمان توگفتندزدم


حرف بسیاروسخن پیش خلایق ،اندک

نیمه شبها همه راهم به خداوندزدم


آخرقصه توهم میروی ومی مانم

من واین غصه که یک باردگر گندزدم!!


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری , یک باردگر , خداوند , چشمان تو ,

[ بازدید : 99 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 16 مهر 1396 ] 11:21 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

روزنو

..هرصبح


که ازخواب برمی خیزم،


ازاینکه یک روزدیگر ،


وبیشتر ازدیروز،


میتوانم دوستت بدارم


سرازپانمیشناسم.


خدایا سپاس..


صبحت بخیرعزیز م،


هرکجای این جهانی.


حمیدرضاسفید

[ بازدید : 101 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 29 شهريور 1396 ] 2:39 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دل آشنانمیسوزد

دلابسوز ،دل آشنانمیسوزد

دلی برای دل تنگ مانمیسوزد


دل غریبه از اندوه من به دردآمد

دریغ ودرد،دل آشنانمیسوزد


بسوزای دل تنها،میان تنهایی

خوشم که هیچ دل ازاین بلانمیسوزد


من ازتبارگلی درکویربی آبم

دل کویر هم ازسوزمانمیسوزد


ببین به دست توبالم شکست وواماندم

دلت براین شکسته عزیزم،چرانمیسوزد؟


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری , داغ آشنا , جان دیگری ,

[ بازدید : 108 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 26 مرداد 1396 ] 20:18 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کسی رابه کسی نیست

درموضع شهری که کسی رابه کسی نیست

گرشهرکلانست،بغیرازقفسی نیست


فریادبزن ،دادبزن آه وفغان کن

نه دادرسی هست .نه.. فریادرسی نیست


آلوده هوا ،دوده وگردست سراسر

شوق نفسی نیست مگر همنفسی نیست


گفتی که بگوحرف دلت گر که کسی هست

کس هست فراوان و.. کسی رابه کسی نیست


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , خیانت , دوست بی وفا , یاران بی وفا , پیمان , یاران دیگری ,

[ بازدید : 114 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 26 مرداد 1396 ] 20:15 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

دوست دارمت

باآن که ازنهایت دل دوست دارمت
حالاکه میروی،به خدامیسپارمت

دیگربه اشک وگریه نمی بندمت ،برو
باورکنندتاکه ازاین پس ندارمت

هرگز نخواست گردش گردون تیره دل
دردستهای غرق دعایم فشارمت

یادت به قطره های سرشکم جوانه کرد
تادرشب وسکوت دمادم ببارمت

میخواهم ازخدابه دعا مرگ دیدنی
دارم امید سوی مزارم بیارمت

#حمیدرضاسفید

https://t.me/joinchat/AAAAADvnDUzsxdc5etmnLA

برچسب ها: حمیدرضاسفید برچسب ها: شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , دوست دارمت , به خدامیسپارمت , قطره های اشک ,

[ بازدید : 150 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ پنجشنبه 26 مرداد 1396 ] 20:05 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

خوان دیگر

زشت است هر غروب به دامان دیگری

تاچرب تر کجاست،پی خوان دیگری


گرخط کشی شبی به جفا برعزیزخویش

خط می کشندبرتوعزیزان دیگری


جان میکنی که جان عزیزی کنی تباه

بی تو دمد به سینه ی ماجان دیگری


امروزمیروی توبه قربان این طرف

فردابه آن طرف توبقربان دیگری


تاهرچه گفته ای نشودفاش ،پشت سر

می برّی ازیکی توبه پیمان دیگری


هرکس درون سینه غمی دارد ودلی

شادی مکن به دیده ی نالان دیگری


وقتی نمیدهی به کسی نان عزیزمن

باری طمع مدارتودرنان دیگری


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان ,

[ بازدید : 158 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 21 مرداد 1396 ] 9:06 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

کسی هست

احوال مراگرکه بخواهی،نفسی هست

درگوشه ای ازاینهمه دنیاقفسی هست


دردست که امروزکسی رابه کسی نیست

هرگوشه اگرمینگرم گرچه کسی هست


ازمانفسی هم نتوانست ببیند

این دشمن جانست مراتانفسی هست


صدبار شکست این دل وبازازپی اویم

تاباردگربشکندم دل،هوسی هست


فریادکشیدم زجفای کس وناکس

بیهوده دراندیشه که:فریادرسی هست


هرچندگلوی من غمدیده فشردند

تابشکنداین خواب،صدای جرسی هست


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: حمیدرضاسفید : شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزستان , احوال مراگرکه بخواهی،نفسی هست ,

[ بازدید : 181 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 18 مرداد 1396 ] 3:34 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بارسنگین

نسیم آوردبوی دوست راازباغ گل یک دم

سراززانوی غم برداشتم آهسته وکم کم


هواابری ومن درآرزوی دیدنش بودم

نیامداوواشک آسمان بارید ،هی،نم نم


جوانی رفت وتورفتی وطی شدداستان ما


هنوزاین بارسنگین رابه دوشم می کشم،خم خم


به سوی کعبه حاجی رفت ومن با«او»صفاکردم

دلش سنگ سیاهم شد،،لبانش چشمه ی زم زم


نسیم اینبارهم قصدفریبم داشت،دورازتو

دوباره بایدم سررانهم برزانوی غم،هم


چنان برفی که بنشیندبروی کهنه برف پار

درون سینه میبارد زعشقش برسرغم ،غم


#حمیدرضاسفید

برچسب ها: شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان , [ ,

[ بازدید : 193 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ دوشنبه 26 تير 1396 ] 15:04 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]

بیشعوری

کسانی چشم سردارندوکورند
زانسانیت وآدم به دورند

توانم بادوصدبرهان قاطع
کنم ثابت که اینان بیشعورند

اگرازدوستان نیکی ببینند
به خودبالندکه: دارای زورند

خلاف میلشان کاری اگرشد:
همه دنیاسراسربیشعورند

نمی فهمنددنیا راه تنگیست
وازاین راه مردم درعبورند

تمام فهمشان تانوک بینیست
زبینی آنطرفتر روزکورند

نمیدانندمغزودست وپاشان
خوراک کرم وموش ومارومورند

دل خورشیدراتاریک بینند
گمان دارندخود دریای نورند

به جشن دوست، اینان درعزایند
به مرگ دوست ،ایشان درسرورند

نگردددوست الا درپی نفع
وآن هم تابدانجاکه ضرورند

زبس دردوستیشان بی ثباتند
پیاپی دوستهاشان درعبورند

سراپاانتظارندوافاده
زخود راضی وباخویشان شرورند

وجودی بی وجودوبی تمیزند
نجس وبدنهاد وبی طهورند

خوشاآنان که ازاین گونه مردم
زمین تاآسمان فرسنگ دورند

برچسب ها: ganjinesefid برچسب ها: شعرهای سفید , شعرنو , شعرکلاسیک , شعرجدید , شعرغمگین , شعرباران , باران , دل بارانی , غم کهنه , شعررامهرمز , شاعران رامهرمز , شاعرخوزست , شاعرخوزستان ,

[ بازدید : 195 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 10 تير 1396 ] 18:56 ] [ حمیدرضاسفید ]

[ ]